Bright Answers

Bright Answers biedt branchespecifieke ICT oplossingen en maatwerk aangepast op jouw bedrijfsvoering. Wij helpen bedrijven op het gebied van:

Gerelateerde onderwerpen

Ketensamenwerking: onontkoombaar of een nuttig middel?

Dit artikel is gepubliceerd op: 21-01-2016

Het woord keten heeft in bepaalde samenstellingen een negatieve lading. Geketend als gevangene in de Middeleeuwen zal niet als een pretje hebben gevoeld. In bepaalde samengestelde woorden, zoals ketensamenwerking en ketenkoppeling, krijgt keten een neutralere lading. Tegelijkertijd heeft keten ook een andere betekenis. In de zin van een keten van afzonderlijke materialen (ketting) of van bepaalde processen of bedrijven. Het geheel van onderdelen wordt sterker door de verbinding met elkaar. 

En een keten van zilveren schakeltjes wordt een mooie ketting. Een keten van ganzen in V-formatie werkt optimaal samen om tijdens trektochten grote afstanden te kunnen overbruggen.  In dit artikel belichten we ketensamenwerking en –koppeling in diverse voor ons relevante sectoren. Daarbij zie je dat, hoewel sommige organisaties in een keten tot elkaar veroordeeld zijn en andere vrijwillig samenwerken, die samenwerking synergie kan opleveren. Aan de andere kant zorgen die ketens van processen en organisaties voor flinke uitdagingen op ICT-gebied. Bijvoorbeeld bij de koppeling van systemen en applicaties

Ketensamenwerking in optima forma
Ketensamenwerking in optima forma

Ketensamenwerking bij de overheid

Sta je weleens stil wat erbij komt kijken wanneer je een nieuw paspoort bij je gemeente aanvraagt? Of als je aangifte doet van een misdrijf bij de politie? Of wanneer je als woningzoekende bij een woningcorporatie eindelijk een sociale huurwoning kan betrekken? Om dat paspoort daadwerkelijk in ontvangst te kunnen nemen, moeten systemen van verschillende organisaties snel, betrouwbaar en automatisch met elkaar kunnen communiceren. Voor de verwerking van jouw aangifte moeten politiesystemen en systemen van het Openbaar Ministerie en andere overheidsorganisaties in de strafrechtketen foutloos met elkaar gekoppeld zijn. En voordat je een sociale huurwoning kunt betrekken moeten woningcorporaties over informatie van verschillende overheden kunnen beschikken via applicaties en systemen die met elkaar moeten kunnen communiceren. Dat kan allemaal dankzij afspraken over berichtenverkeer. Om gegevens tussen ICT-systemen te kunnen uitwisselen hebben organisaties afspraken gemaakt over het formaat van de gegevens (UBL, StUF of XML), de manier van transport (Diginetwerk of internet) en de verpakking waarin de gegevens wordt verzonden.

Die verpakking is nodig om het bericht uitwisselbaar te maken tussen ICT-systemen, juist te adresseren en veilig en betrouwbaar te verzenden. Zoals je een brief in een envelop stopt voor verzending, zo wordt een elektronisch bericht in een veilige digitale envelop verpakt.

Strafrechtketen

De overheid is het bekendste voorbeeld van organisaties die in verschillende ketens samenwerken. Daarin zijn organisaties wettelijk tot elkaar veroordeeld. Zo zijn in de strafrechtketen tientallen organisaties betrokken bij het opsporen en vervolgen van verdachten en het uitvoeren van strafmaatregelen tegen veroordeelden. De bekendste zijn natuurlijk de Politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, het CJIB en de Dienst Justitiële Inrichtingen. De Rijksoverheid heeft voor elektronische berichtenuitwisseling koppelingsstandaarden vastgesteld. Voor de koppelvlakken, formaat en transport van elektronische berichten is Digikoppeling als standaard afgesproken.

Puur voor het koppelen van systemen en het distribueren van gegevens is ook de zogenaamde OverheidsServiceBus (OSB) in het leven geroepen. Dit zijn dan ook onderdelen van de servicegeoriënteerde referentiearchitectuur van de Rijksoverheid. Voor de strafrechtketen heeft Justitie daarvan specifieke standaarden afgeleid, zoals onder andere JAB (Justitiestandaard Asynchroon voor het berichtformaat en verpakking). Deze standaard wordt, in combinatie met het gebruik van de centrale sectorale knooppunten JUBES (Justitie Berichten Service) en de EPB (Externe Politie Broker) voor het transport, toegepast voor alle berichtenverkeer tussen ketenpartners en is verplicht voor alle justitie- en politieorganisaties.

Ketensamenwerking bij gemeenten

Gemeenten hebben te maken met nog grotere uitdagingen op het gebied van ketenkoppelingen. Allereerst omdat ze deel uitmaken van verschillende procesketens, zoals op het gebied van de zorg (bijvoorbeeld de jeugdketen), de bevolkings- en gebouwenadministratie, de uitgifte van persoonsdocumenten, de verstrekking van uitkeringen,  et cetera. Ze zijn zelfs een onderdeel van de strafrechtketen. Ze hebben bijzondere opsporingsambtenaren in dienst die boetes uitschrijven en door het CJIB geïncasseerd worden. Kortom: applicaties van gemeenten moeten met verschillende systemen van andere overheden kunnen communiceren. Gemeentelijke systemen moeten dus kunnen communiceren met systemen van organisatie, zoals het CJIB, de Belastingdienst, UWV, de SVB, het Kadaster, et cetera.

De gemeentelijke referentiearchitectuur GEMMA (lees ook: Wegwijs in referentiearchitecturen) voorziet daarom in een uniforme berichtenstandaard StUF (Standaard UitwisselingsFormaat), die koppeling tussen en berichtenuitwisseling met andere systemen mogelijk maakt. Deze berichtenstandaard houdt rekening met de verschillende standaarden die bij andere overheden worden gehanteerd. Uiteindelijk zijn alle berichtenstandaarden die door overheden worden gebruikt, gebaseerd op de OSB.

Een recente ontwikkeling die voortvloeit uit de ambitie van de overheid om het burgers, bedrijven en zichzelf makkelijker te maken is een stelsel van basisregistraties. Burgers en bedrijven hoeven zo maar één keer gegevens aan te leveren, die vervolgens door andere overheden en bedrijven gebruikt kunnen worden. Hoewel gemeenten met vrijwel alle basisregistraties te maken hebben, zijn ze zelf nauw betrokken bij de Basisregistratie Personen en de Basisregistratie Onroerende Zaken.

Bij de basisregistratie personen is de gemeente eerste aanspreekpunt voor de burger. De gemeente registreert en wijzigt gegevens. Andere overheidsorganisaties en bedrijven gebruiken vervolgens die persoonsgegevens voor hun wettelijke taken. De basisregistratie Onroerende Zaken heeft een nauwe betrokkenheid bij de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente is verantwoordelijk voor de WOZ-waardering die weer van belang is voor verschillende belastingen.

Ketensamenwerking bij woningcorporaties

Woningcorporaties nemen een bijzonder plaats in wat betreft wettelijke taken. Ze zijn geen bedrijven en ook geen overheidsorganisatie. Ze zijn wel stichtingen of verenigingen die betaalbare huurwoningen verhuren of verkopen. Ze maken jaarlijks afspraken met gemeenten over prestaties die ze gaan leveren. Bijvoorbeeld over het bouwen van woningen of het tegengaan van scheefwonen. Bij het uitvoeren van hun taken wisselen ze digitaal informatie uit met gemeenten, belastingdienst en andere overheidsorganisaties. Aan de andere kant hebben woningcorporaties ook een belangrijke maatschappelijke functie op het gebied van leefbaarheid in wijken waar ze bezit hebben en waar ze gaan bouwen. Kortom: ze werken samen met veel verschillende organisaties en (bouw)bedrijven. 

De bouw en corporaties gaan zelfs verder. Ze hebben een platform ketensamenwerking opgericht om de voordelen van ketensamenwerking uit te nutten. Dat gaat overigens veel verder dan automatisering. 

Bright Answers is de ideale partner voor o.a. gemeenten en corporaties

Bright Answers kan onder andere gemeenten en corporaties tot haar klantenkring rekenen. We kennen hun organisaties en de ketens waarin ze actief zijn als geen ander. We maken zelfs gebruik van de in hun referentiearchitecturen opgenomen bouwstenen. We hebben flexibele oplossingen ontwikkeld die uitstekend gebruikt kunnen worden in procesketens en eenvoudig aan andere applicaties gekoppeld kunnen worden. Daardoor zijn we in staat onze klanten optimaal te bedienen met standaardoplossingen die op maat ingericht kunnen worden al naar gelang hun specifieke wensen.

Onze AppBuilder is gebaseerd op de belangrijkste principes, standaarden en richtlijnen die in servicegeoriënteerde referentiearchitecturen worden voorgeschreven. Met de Appbuilder hebben we specifieke webapplicaties voor woningcorporaties ontwikkeld. Ook gemeenten, corporaties en andere organisaties kunnen met de Appbuilder zelf flexibel, snel en effectief inspringen op actuele behoeften en ontwikkelingen.

Nieuwsgierig geworden naar wat Bright Answers voor jou kan betekenen? Maak snel een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking met ons bedrijf, onze diensten en onze AppBuilder.


Gerelateerde onderwerpen

WoningcorporatieGemeenteArchitectuur

Andere artikelen over Woningcorporatie

Andere artikelen over Gemeente

Andere artikelen over Architectuur


 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

 

Plaats nieuwe reactie

Velden met een gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 
 
 
­