Bright Answers

Bright Answers biedt branchespecifieke ICT oplossingen en maatwerk aangepast op jouw bedrijfsvoering. Wij helpen bedrijven op het gebied van:

Gerelateerde onderwerpen

ICT-trends in gemeenteland – digitalisering en e-overheid

Dit artikel is gepubliceerd op: 01-10-2015

[Laatste update: 13-01-2017] Alles moet beter, sneller en het liefst goedkoper. Aan de ene kant zien we dat de consument en de burger veeleisender en kritischer worden en aan de andere kant voelen overheden de druk van bezuinigingen. Het bedrijfsleven heeft al eerder beseft dat beter, sneller en goedkoper vooral door middel van ICT bereikt kan worden. Gemeenten, die toch het dichtst bij de burgers staan, zijn echter bezig met een flinke inhaalslag.

Digitale dienstverlening, werken onder infrastructuur, standaardisatie en versterking van IT-governance nemen bij de gemeenten een grote vlucht. Alleen met behulp van slimme inzet van ICT kunnen hogere kwaliteit, snellere dienstverlening en lagere exploitatiekosten bereikt worden. 

De e-overheid in de i-samenleving

In het regeerakkoord van oktober 2012 is als belangrijke doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet: ‘De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers dienen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal te kunnen afhandelen. Er komt een eenmalige gegevens uitvraag voor ondernemers die gebruik maken van het Ondernemingsdossier om bedrijfsgegevens uit te wisselen met de overheid.’
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft deze doelstelling voortvarend opgepakt en kwam op 23 mei 2013 met een Visiebrief digitale overheid 2017 aan de Tweede Kamer.
Op drie vlakken werkt de overheid aan de verbetering en digitalisering van de dienstverlening. In de ‘digitale agenda’ wordt gefocust op de verbetering van de toegang tot internet en op de verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Met I-nup heeft de Rijksoverheid een overheidsbrede implementatieagenda voor e-overheid beschreven. Als derde pijler kunnen we de standaardisatie van gebruikerstoepassingen en infrastructuur noemen.
 

Digitalisering van de gemeentelijke producten en diensten

Onder druk van de ondernemers en burgers enerzijds en van de ambities van de Rijksoverheid anderzijds werken gemeenten hard aan de digitalisering van hun producten- en dienstenpalet. Dat er ondertussen meer taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten bijkomen, maakt die opdracht niet gemakkelijk. De producten en diensten die uit deze taken voortvloeien, zoals de zorgtaken en de taken die verband houden met de participatiewet, moeten uiteindelijk ook allemaal digitaal aangevraagd en geleverd kunnen worden.

Vergunningaanvragen, meldingen openbare ruimte, belastingzaken, het maken van afspraken, afvalzaken, inkomenszaken kunnen in veel gemeenten in meer of mindere mate al digitaal geregeld worden. De meeste gemeenten kennen tegenwoordig een digitaal loket waar burgers met behulp van DigiD producten en diensten kunnen afnemen en/of afspraken kunnen maken.

Hoewel de grotere gemeenten meestal beschikken over een ondernemersloket, loopt de digitale dienstverlening aan ondernemers met behulp van e-herkenning nog wel achter. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat de dienstverlening aan ondernemers complexer is en meer maatwerk vraagt. Maar ook op dat vlak zien we inhaalslagen. De aanvraag van omgevingsvergunningen, horeca- en evenementenvergunningen kan tegenwoordig bij een aantal gemeenten digitaal.

Digitalisering in de backoffice

In de backoffices van gemeenten vindt eveneens een digitaliseringsslag plaats. Het nieuwe werken, plaats- en tijdonafankelijk werken, verovert de gemeentehuizen. Gebruik van tablets en smartphones nopen tot een multi-platform informatiearchitectuur en infrastructuur. In grote organisaties is het haast niet meer mogelijk om aan werknemers te vragen een standaard type smartphone of tablet te gebruiken. Nee, de werknemer kiest zijn eigen smartphone en wil ook nog dat hij daarmee op kantoor uit de voeten kan. Thuis werken op de eigen laptop of PC wil hij het liefst ook kunnen zonder al te veel fratsen. Daarmee wordt bovendien een groot beroep gedaan op informatiebeveiliging.

Bring your own device / choose your own device

De spanning tussen de grote variatie aan input devices en de noodzaak en wens tot standaardisatie zorgt voor een fikse uitdaging bij de Nederlandse gemeenten. Op advies van de Rijksoverheid worden gemeenten gestimuleerd onder architectuur te werken. Gemma is de referentiearchitectuur voor gemeenten, afgeleid van NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, zie ook CORA voor woningcorporaties. De referentiearchitectuur helpt gemeenten om ICT-ontwikkeling in samenhang aan te sturen. Dat betekent dat er voor gemeenten oplossingsrichtingen bestaan voor de koppeling van smartphones en tablets en daarop draaiende apps aan andere front- en back-endapplicaties.

Er zijn momenteel al ontwikkelplatformen waarmee allerlei webtoepassingen en apps kunnen worden ontwikkeld die op alle besturingssystemen werken. Tegelijkertijd communiceren ze via een Enterprise Service Bus met andere applicaties en systemen. Er zijn zelfs koppelingen met systemen van andere gemeenten en organisaties mogelijk (mocht ketensamenwerking een doelstelling zijn).

Open data

Verder zien we de trend dat overheden steeds meer open data aanbieden voor nuttige toepassingen. Open data zijn openbare ruwe overheidsgegevens uit diverse databronnen. Omdat bijna alles momenteel digitaal opgeslagen wordt, is in de loop der jaren een schat aan (openbare) informatie opgeslagen. Die informatie wordt momenteel bijvoorbeeld al gebruikt voor toepassingen zoals Buienradar.nl en volgsystemen voor wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart.

Lees meer over Open Data
Lees meer over Open Data

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Door nieuwe taken die bij gemeenten terecht zijn gekomen en de toenemende samenwerking met verschillende organisaties ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. De organisaties waarmee de gemeenten samenwerken moeten dus met elkaar kunnen communiceren ook op het gebied van de ICT. Systemen en applicaties moeten gegevens met elkaar kunnen uitwisselen of zelfs vervangen worden door organisatieoverstijgende applicaties waarin samengewerkt kan worden. Gemeenten en andere overheidsorganisaties gaan bijvoorbeeld op het gebied van belastinginning en communicatie over gemeentelijke heffingen steeds meer over tot samenwerking. De dienstverlening wordt verplaatst naar een gemeenschappelijke organisatie die aanslag, inning en communicatie voor de aangesloten gemeenten uitvoert. Via websites en apps kunnen inwoners hun belastingaanslag bekijken, eventueel voorzien van opmerkingen en bezwaar aantekenen.

Werken & dienstverlening in de cloud

Interessant voor overheden zijn cloudoplossingen. Organisatieoverstijgende samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van applicaties zorgen ervoor dat cloudoplossingen voor gemeenten een mogelijke oplossing kunnen zijn voor het nieuwe werken, voor samenwerking en datauitwisseling.

Overheidsorganisaties maken slechts schoorvoetend gebruik van cloudoplossingen, mogelijk doordat deze minder veilig worden geacht. Ironisch genoeg zijn cloudoplossingen tegenwoordig beter te beveiligen dan bedrijfsnetwerken die via Internet met elkaar moeten communiceren.

Ga met Bright Answers de digitaliseringsslag aan

In alle opzichten kan Bright Answers zijn klanten helpen bij de digitalisering van hun werkprocessen, dienstverlening aan burgers en ondernemers en bij standaardisatie van hun ICT-componenten. We hebben kundige, ervaren, betrokken en enthousiaste medewerkers in dienst die zich uitermate goed in de gemeentelijke organisatie kunnen verplaatsen. Gecombineerd met onze tools en diensten kunnen wij onze klanten een uitgekiend palet van producten en diensten aanbieden.

Bent u toe aan een digitaliseringsslag en heeft u daar ondersteuning bij nodig? Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvende kennismaking.


Gerelateerde onderwerpen

GemeenteTrends 2016


 

Reacties

 
SUSAN BENSON op 17 augustus 2021, 12:01

Hallo dames en heren, Heeft u financiėle hulp nodig? Ik ben Susan Benson. Ik ben een geldschieter en ook een financieel adviseur.

Heeft u een zakelijke lening, Persoonlijke lening, Hypotheeklening of een lening nodig om uw project te realiseren? Als uw antwoord ja is, raad ik u aan contact op te nemen met mijn bedrijf. We verlenen allerlei soorten leningsdiensten, inclusief leningen op lange en korte termijn. Voor meer info, schrijf ons via e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) of stuur me een rechtstreeks bericht op WhatsApp via: +447903159998 en ontvang onmiddellijk een reactie.

Wij zijn een allesomvattende financiėle dienstverlener en we doen er alles aan om u te helpen bij het verwezenlijken van al uw ambities. Wij zijn gespecialiseerd in het op de meest effectieve en snelste manier aanbieden van gestructureerde financieringsoplossingen aan particulieren en bedrijven.

Hier zijn enkele redenen waarom u contact met ons zou moeten opnemen voor een lening; * Gemak - U kunt altijd en overal een lening aanvragen. * Flexibel bedrag - U bepaalt zelf hoeveel u wilt lenen. * Snelle Directe Financiering - Ontvang uw lening binnen 24 uur na goedkeuring. * Flexibele rente - Betaalbare rente van 3%. * Hoge goedkeuringspercentages - U heeft 99,9% kans om de lening te krijgen * Flexibele aflossing - U kiest de aflossingsdatum, wekelijks, maandelijks of jaarlijks voor een duur van 1-30 jaar. * Eenvoudige online aanvraag. * Persoonlijke begeleiding en expertise. * Geen verborgen kosten

Loop geen kans mis door gebrek aan financiėle middelen. Neem nu contact op met mijn bedrijf, we kunnen u helpen met een lening omdat we tal van individuen en organisaties hebben geholpen die over de hele wereld in financiėle moeilijkheden zijn gekomen

Voor meer informatie over onze leningaanbieding, stuur ons alstublieft uw leningaanvraag via E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp/Telegram: +447903159998

Tussenpersonen/adviseurs/makelaars zijn welkom om hun klanten mee te nemen en zijn 100% beschermd. In volledig vertrouwen werken we samen in het voordeel van alle betrokken partijen.

 

Plaats nieuwe reactie

Velden met een gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 
 
 
­