Bright Answers

Bright Answers biedt branchespecifieke ICT oplossingen en maatwerk aangepast op jouw bedrijfsvoering. Wij helpen bedrijven op het gebied van:

Gerelateerde onderwerpen

Wegwijs in referentiearchitecturen

Dit artikel is gepubliceerd op: 19-01-2016

In ons vorige artikel stonden we in algemene zin stil bij ICT-architectuur. Wat verstaan we eronder en wat zijn de voordelen en valkuilen? Nu we dat algemene beeld hebben geschetst, willen we wat verder inzoomen op de toepassing van architectuur in bedrijven en organisaties.

Grote bedrijven hebben het werken onder ICT-architectuur aangejaagd. De overheid heeft op het ontstaan van ICT-architectuur ingespeeld door zogenaamde referentiearchitecturen te ontwikkelen. Referentiearchitecturen zijn sturend voor de architecturen van afzonderlijke overheidsorganisaties, zoals ministeries en gemeenten. De overheid heeft de referentiearchitectuur ontdekt en uitgewerkt om grensoverschrijdende samenwerking en koppeling tussen systemen eenvoudiger te maken. En niet te vergeten de dienstverlening aan burgers en ondernemers te uniformeren en te verbeteren.

Wat is een referentiearchitectuur?

Er worden in de praktijk verschillende definities van referentiearchitecturen gehanteerd. Als we kijken naar de referentiearchitecturen die binnen de Nederlandse overheden gebruikt worden, kunnen we het beste spreken van: een op praktijkervaringen gebaseerde, generieke architectuur voor een klasse van systemen  [Greefhorst e.a.: “Herbruikbare architectuur – een definitie van referentiearchitectuur”, Informatie, september 2009].  Met systemen wordt meer bedoeld dan alleen applicaties. Alle bedrijfsstructuren, - processen en infrastructuren worden in een referentiearchitectuur betrokken. De definitie omvat een viertal beginselen:
  1. Een referentiearchitectuur dient als een abstract sjabloon voor de concrete architecturen van een organisatie.
  2. Een referentiearchitectuur kan generiek toegepast worden. Ze geeft herbruikbare beschrijvingen voor systemen in het algemeen.
  3. Een referentiearchitectuur beschrijft een logische, generieke structuur. Ze bevat principes en richtlijnen op een dusdanige wijze dat ze vertaald kunnen worden naar de concrete architecturen van een organisatie en haar systemen.
  4. Een referentiearchitectuur is een verzameling van best practices.

Voordelen en doelen van een referentiearchitectuur

Referentiearchitecturen bevatten algemene modellen en principes die gebruikt kunnen worden voor het inrichten van de eigen architectuur van organisaties en haar systemen. Ze bevat handvatten voor een goede inrichting van de informatievoorziening. Aanvullend bevat ze processtandaarden, en technische en semantische standaarden voor gegevensverwerking, -opslag en –uitwisseling. Een ander niet te onderschatten resultaat van het gebruik van een referentiearchitectuur is dat medewerkers dezelfde taal leren spreken en gemeenschappelijke en eenduidige definities hanteren.

Een referentiearchitectuur is pas echt zinvol als deze ook wordt opgevolgd door de organisaties waarvoor ze is opgesteld. Die opvolging dient dan ook altijd haar doel te zijn. Hoe groter het aantal gelijksoortige organisaties en het gebruik van gelijksoortige systemen, hoe effectiever de referentiearchitectuur is. Daarom zien we juist binnen de publieke sector een grote belangstelling voor referentiearchitecturen. Juist daar zien we heel veel gelijksoortige organisaties, zoals gemeenten, waterschappen, ministeries, et cetera. Juist bij de overheid zorgen referentiearchitecturen voor uniformiteit en bevorderen ze een effectieve en efficiënte communicatie tussen de verschillende organisaties. (Digitale) dienstverlening wordt daardoor beter, maar ook gemakkelijker en goedkoper te implementeren, omdat alle inrichtingsprincipes en ‘stekkers en verpakkingen’ hetzelfde zijn.

Voorbeelden referentiearchitecturen

De basis voor alle referentiearchitecturen die voor overheden ontwikkeld zijn, is de NORA (de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur):  ‘De NORA staat aan het hoofd van een familie van (referentie-)architecturen, waarbij de dochters de moeder verfijnen.

De Nora bevat kaders en bestaande afspraken voor de inrichting van de informatiehuishouding van Nederlandse overheidsinstellingen. Ze biedt dan ook handvatten en uitgangspunten op het gebied van gegevensuitwisseling, (uniforme en betrouwbare) digitale dienstverlening, informatiebeveiliging, et cetera. Die zijn verwoord in de principes, standaarden en bouwstenen. Die kaders en handvatten komen vooral van pas bij het opstellen van Projectstartarchitecturen (PSA). Nieuwe ontwikkelingen worden zo binnen de kaders van de referentiearchitectuur uitgewerkt.

Bright Answers werkt veel voor woningcorporaties en gemeenten. Daarom lichten we de dochter-referentiearchitecturen voor deze sectoren nader toe.

Nora-familie
Nora-familie

De GEMMA: Gemeentelijke ModelArchitectuur

Eén van de meest gebruikte en dus erg belangrijke afgeleide van NORA is de GEMMA voor de inrichting van de informatievoorziening van gemeenten. Gemeenten staan dichtbij burgers en bedrijven. Een goed werkende ICT-huishouding is cruciaal voor een betrouwbare (digitale) dienstverlening. Geen wonder dus dat GEMMA het accent legt op die dienstverlening.

Onderstaande figuur geeft de voor gemeenten specifieke architectuurprincipes in relatie tot actuele ontwikkelingen en de rollen van de gemeente weer. 

Een voorbeeld van een principe dat door de gehele overheid en dus ook bij gemeenten wordt gebruikt, is dat burgers door middel van een Burgerservicenummer (BSN) een unieke digitale identiteit krijgen. Dit nummer wordt vervolgens gebruikt als unieke sleutel bij de berichtenuitwisseling. Daarvoor heeft GEMMA de een uniforme berichtenstandaard StUF (Standaard UitwisselingsFormaat) ontwikkeld. StUF is beschreven in XML en dus gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden. Een dergelijke standaard is daarnaast ook richtinggevend voor ons leveranciers. Bright Answers conformeert zich dan ook aan deze standaarden die noodzakelijk zijn voor een goede werking en integratie van onze software bij onze gemeentelijke klanten.

De CORA: Corporatie ReferentieArchitectuur

Omdat we ook woningcorporaties tot onze klantenkring kunnen rekenen, is de CORA voor Bright Answers eveneens een belangrijke leidraad. Bij CORA zien we dat de nadruk ligt op gegevensuitwisseling en de verbetering van informatievoorziening en bedrijfsvoering. Het referentiemodel is gebaseerd op de dienstverlening aan woningzoekenden en huurders.

Referentiemodel CORA
Referentiemodel CORA

Bright Answers heeft zich bij de ontwikkeling van specifieke webtoepassingen voor woningcorporaties gebaseerd op de zeven CORA-principes. Daardoor passen onze webtoepassingen uit de ServicePunt Suite naadloos in de architectuur van een corporatie die is gebaseerd op CORA. Eén van de principes is bijvoorbeeld dat de ‘uitwisselbaarheid van gegevens gebaseerd is op breed geaccepteerde en actuele standaarden’. Onze webapplicaties werken zowel met uitwisselingsservices van corporaties zelf en de door InfoSupport meegeleverde ESB. Via onze partner InfoSupport zijn we zelfs nauw betrokken bij de architectuurrichtlijnen die IT-leveranciers in de corporatiewereld zelf hebben ontwikkeld op basis van CORA: VERA.

Nieuwsgierig geworden naar wat Bright Answers voor jou kan betekenen? Maak snel een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking met ons bedrijf, onze diensten en onze AppBuilder.


Gerelateerde onderwerpen

WoningcorporatieArchitectuur

Andere artikelen over Woningcorporatie

Andere artikelen over Architectuur


 

Reacties

 
Eva bray op 8 februari 2021, 02:00

Ik was op zoek naar hulp op internet om mijn ex-man terug te krijgen nadat hij 5 maanden geleden van me scheidde, ik kwam zoveel getuigenissen van verschillende mensen tegen en ze hebben het allemaal over deze geweldige man genaamd Doctor ODIBOH DADA over hoe hij hen hielp red hun huwelijk en relaties en ik neem ook contact met hem op via zijn e-mail (odibohsolutionhome@gmail.com) en leg hem mijn probleem uit en hij heeft het goed gedaan door me te helpen mijn gescheiden man binnen 3 dagen terug te krijgen en later werd ik zwanger voor hem, want we zijn al 6 jaar getrouwd geen zwangerschap .. ik geloof nooit dat zoiets als dit mogelijk kan zijn maar nu ben ik er een levende getuigenis van omdat dokter ODIBOH DADA mijn geliefde daadwerkelijk terugbracht en me ook hielp zwanger te raken Als je relatieproblemen hebt of een probleem met het leven zelf, neem dan contact op met dokter ODIBOH DADA voor hulp via zijn e-mail: odibohsolutionhome@gmail.com of whatsapp +2347048883838. Dan beloof ik je dat je tenslotte, net als ik, redenen zult hebben om te vieren. Hij is een zeer sterke geestelijke profeet

 

Plaats nieuwe reactie

Velden met een gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 
 
 
­