Bright Answers

Bright Answers biedt branchespecifieke ICT oplossingen en maatwerk aangepast op jouw bedrijfsvoering. Wij helpen bedrijven op het gebied van:

Gerelateerde onderwerpen

Trend woningcorporaties: focus op kernactiviteiten

Dit artikel is gepubliceerd op: 14-03-2016

Vorig jaar hebben we in het algemeen drie trends beschreven waarmee woningcorporaties te maken hebben. Woningcorporaties worden momenteel geconfronteerd met veel (wettelijke) veranderingen. Dat heeft geleid of leidt nog tot ingrijpende wijzigingen van organisatiestructuren en tot een andere kijk op de bedrijfsprocessen van deze organisaties.

Dit is uit een serie van 3, lees ook: 

Er ontstonden in het nabije verleden problemen bij grote en risicovolle nieuwbouwprojecten die tot flinke financiële tegenvallers leidden als gevolg van de crisis op de woningmarkt. De politiek heeft toen (na een parlementaire enquête) besloten dat corporaties zich alleen nog moesten richten op het bouwen en verhuren van betaalbare huurwoningen. Commerciële woningbouw voor de particuliere sector hebben ze in aparte ondernemingen moeten onderbrengen. Een van de gevolgen is dat de corporaties zich steeds meer op hun kerntaken en –activiteiten (moeten) gaan richten. In dit artikel gaan we in op de gevolgen voor deze markt en op onze bright answers voor de organisatie- en efficiency-uitdagingen waarmee de woningcorporaties te maken hebben gekregen.

Gevolg 1: loskoppelen commerciële activiteiten

Het klinkt eenvoudig om je voortaan op een beperkter takenpakket te richten. De praktijk voor woningcorporaties is weerbarstiger. Los van de ontvlechting van de commerciële (niet-DAEB) taken, beschikken de corporaties over minder financiële ruimte door de verhuurderheffing. Ontvlechting van taken en activiteiten leggen een behoorlijke druk op de organisaties en de mensen. Tegelijkertijd moet de winkel wel openblijven. Sterker nog: de winkel moet even goed blijven functioneren en het liefst nog beter. Hoe groter de corporatie hoe groter de impact. Het vrije sectorbezit en de activiteiten die daarbij horen moeten losgekoppeld worden van de organisatie. Dat terwijl voor onderhoud van het bezit dezelfde bedrijven ingehuurd werden en medewerkers zowel het sociale als particuliere bezit behandelden. Het zal in de praktijk vooral een administratieve en personele uitdaging zijn, maar die is daardoor niet minder ingrijpend.

Gevolg 2: financiële beperkingen nopen tot efficiencymaatregelen

Daartegenover staat een gigantische bouwopgave. Momenteel staan er in Nederland ongeveer 2,4 miljoen sociale huurwoningen. Inmiddels wonen er 700.000 huishoudens in een sociale huurwoning, die eigenlijk een te hoog inkomen hebben voor hun huurwoning. Dat leidt tot spanning op deze huurmarkt en een hoge vraag naar sociale huurwoningen. Het kabinet wil dit zogenaamde scheefwonen aanpakken. Toch blijft er dan een bouwopgave van 1,6 miljoen sociale huurwoningen over, omdat een groot deel van het huidige woningbestand verouderd is. Minder financiële ruimte van corporaties door de verhuurderheffing gecombineerd met die grote bouwopgave, zorgen voor een andere uitdaging. De corporaties moeten op zoek naar efficiencymaatregelen om de verhuurderheffing te kunnen betalen en om voldoende nieuwbouw van sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Aan de andere kant blijft de druk hoog om de service en dienstverlening richting huurders op peil te houden en zelfs te verbeteren.

Instrumenten en oplossingen

ServicePunt Suite

Verschillende woningcorporaties maken inmiddels gebruik van onze Servicepunt Suite. Deze suite bevat een aantal webportals die eventueel ook afzonderlijk afgenomen kunnen worden. Bovendien kunnen de portals op maat geconfigureerd en vormgegeven worden. De woningaanbodmodule brengt vraag en aanbod op de sociale huurmarkt in de regio samen. Elk verdelingsmodel, of het nu een loting- of aanbodmodel is, wordt ondersteund. Zo kunnen woningcorporaties hun beschikbare woningvoorraad efficiënt aanbieden en toewijzen. Het Huurdersportaal stelt huurders en corporaties in staat veel administratieve zaken en serviceverzoeken digitaal af te handelen. Voor de verbetering van interne bedrijfsprocessen hebben we diverse portalen ontwikkeld, onder andere één waarmee onderhoud en reparatie digitaal afgehandeld kunnen worden. 

Maatwerkoplossingen

De ServicePunt Suite is ontwikkeld met behulp van onze Appbuilder. Een platform waarmee eenvoudig en snel zonder code webapplicaties gebouwd en beheerd kunnen worden. Ook dit platform leveren wij aan onze klanten, waaronder woningcorporaties. Zo stellen we hen in staat zelf specifieke applicaties op maat te ontwikkelen waarmee ze bepaalde processen kunnen automatiseren en verbeteren. Wij helpen bij de ontwikkelvragen en adviseren hen hoe deze omgezet kunnen worden in concrete toepassingen die met de Appbuilder gebouwd kunnen worden. Vervolgens kunnen onze klanten de gebouwde webapplicaties met het ingebouwde CMS eenvoudig beheren en updaten. Met de Servicepunt Suite en het Appbuilderplatform hebben woningcorporaties alle tools in huis om hun bedrijfsvoering efficiënter te maken en hun dienstverlening aan huurders te verbeteren. 

Bright Answers is innovatie

Innovatieve en slimme oplossingen bedenken is wat ons drijft. Wij kruipen in de huid van potentiële doelgroepen en leveren onze klanten bright answers voor hun uitdagingen. Hierdoor kennen we onder andere de woningcorporatiemarkt heel goed. Sterker nog: we weten oplossingen te bedenken waar onze klanten zelf nog niet eens aan gedacht hebben. 

Bent u toe aan een 'mooi vormgegeven' digitaliseringsslag en heeft u daar ondersteuning bij nodig? Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvende kennismaking.


Gerelateerde onderwerpen

Trends 2016Woningcorporatie

Andere artikelen over Trends 2016

Andere artikelen over Woningcorporatie


 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

 

Plaats nieuwe reactie

Velden met een gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 
 
 
­