Bright Answers

Bright Answers biedt branchespecifieke ICT oplossingen en maatwerk aangepast op jouw bedrijfsvoering. Wij helpen bedrijven op het gebied van:

Gerelateerde onderwerpen

De COrporatie Referentie Architectuur

Dit artikel is gepubliceerd op: 09-09-2015

In Nederland zijn ruim vierhonderd verschillende woningcorporaties actief. Deze woningcorporaties verschillen uiteraard van elkaar, maar een groot deel van de werkzaamheden, taken en processen van de verschillende woningcorporaties in ons land komt ook overeen. Om de overeenkomsten van diverse woningcorporaties te gebruiken en op deze manier de bedrijfsvoering van de Nederlandse woningcorporaties te verbeteren, zijn diverse woningcorporaties uit eigen initiatief gestart met CORA. De afkorting CORA staat voor COrporatie Referentie Architectuur en betreft een initiatief voor én door woningcorporaties in ons land. Ben je benieuwd wat CORA precies inhoudt en hoe Bright Answers daar mee werkt? Lees in dit artikel dan meer over dit innovatieve initiatief.

Zo lees je in dit artikel niet alleen wat CORA precies is, maar ook welke partijen achter het initiatief zitten, welk doel zij na willen streven met dit initiatief en welke referentiemodellen er worden gebruikt binnen de visie van CORA. Op basis van de informatie in dit artikel krijg je dan ook een duidelijk beeld van CORA en hoe het kan helpen jullie bedrijfsvoering te verbeteren.

CORA: een korte introductie

Zoals al eerder vermeld, staat de afkorting CORA voor COrporatie Referentie Architectuur. Het betreft een initiatief voor en door woningcorporaties, dat bij moet dragen aan de professionalisering van de markt van woningcorporaties in ons land.

Het uitgangspunt van CORA
Het uitgangspunt van CORA is dat iedere woningcorporatie uniek is, maar dat de verschillende corporaties in ons land ook vele overeenkomsten hebben. Door vanuit deze overeenkomsten met elkaar samen te werken, moet het vakgebied van de woningcorporaties professioneler worden en moet het werken binnen het vakgebied simpelweg efficiënter worden. In feite worden er dus diverse gestandaardiseerde processen gemaakt op basis van de vele overeenkomsten tussen woningcorporaties, zodat optimaal samenwerken en optimaal presteren bewerkstelligd kan worden.

80% van de werkzaamheden van diverse woningcorporaties is te standaardiseren door middel van CORA. Dit komt omdat ongeveer 80 procent van de werkzaamheden van diverse woningcorporaties overeenkomsten vertoont, waardoor deze werkzaamheden in principe gestandaardiseerd kunnen worden.

De overige 20 procent van de processen van woningcorporaties blijven onaangetast door CORA, simpelweg omdat deze processen te veel van elkaar verschillen om te standaardiseren. Werk je volgens de filosofie van CORA, dan kun je dus in feite 80 procent van de werkzaamheden standaardiseren om meer tijd over te houden voor de 20 procent aan werkzaamheden dat maatwerk betreft.


CORA 1.0, 2.0 en 3.0 
De eerste versie van CORA werd geïntroduceerd in het jaar 2009. Net zoals zo vaak het geval is bij eerste versies van projecten, was CORA 1.0 een eerste test waar diverse verbeterpunten uit gerold zijn. Op basis van CORA 1.0 is er dan ook veel feedback gegeven door betrokken partijen, die er samen voor hebben gezorgd dat op deze manier CORA 2.0 ontwikkeld kon worden. Op dit moment is er zelfs al een derde versie van CORA actief, die ook wel CORA 3.0 wordt genoemd.

Naast diverse kleine organisatorische verbeteringen in CORA 1.0 en CORA 2.0, is CORA 3.0 ook op andere vlakken aangepast en verbeterd. Zo is CORA oorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel op het gebied van informatievoorziening binnen diverse corporaties in ons land, terwijl de derde versie zich meer richt op het bieden van een eenduidig, gemakkelijk en efficiënt hulpmiddel voor de beheer van gegevens als bouwsteen voor inrichting, toezicht en onderlinge vergelijking van corporaties (benchmarking). Je kunt dus zeker stellen dat CORA zich door de jaren heen heeft uitgebreid en de verwachting is dan ook dat het hulpmiddel zich in de komende jaren zal blijven uitbreiden.

CORA: diverse partijen voor het beste resultaat

Hoewel er ruim 400 verschillende woningcorporaties in ons land actief zijn, heeft niet iedere woningcorporatie bijgedragen aan het uitdenken en ontwikkelen van CORA. Zo zijn er bij de ontwikkeling van CORA ongeveer elf verschillende woningcorporaties actief geweest, die zich bij de ontwikkeling van het initiatief hebben laten ondersteunen door diverse professionals uit verschillende branches.

Enkele instanties die bij hebben gedragen aan het opzetten van het innovatieve initiatief, zijn partners als overheidsinstanties, adviesorganisaties en pakketleveranciers. Door diverse professionals uit verschillende branches bij het initiatief te betrekken, is het initiatief gebaseerd op kennis en vaardigheden van uiteenlopende vakgebieden en is er bovendien een groot draagvlak voor het proces. CORA is dus zeker niet alleen een initiatief uit de markt voor woningcorporaties in ons land, maar betreft een initiatief waar vele partijen bij betrokken zijn.

Het doel van CORA

CORA is ontwikkeld vanuit het uitgangspunt dat verschillende woningcorporaties veel van elkaar verschillen, maar ook zeker veel met elkaar gemeen hebben. Het achterliggende doel van het initiatief heeft dan ook alles te maken met samenhang en kan het beste als volgt worden verwoord:
   

‘CORA helpt woningcorporaties in Nederland om meer samenhang tussen ICT en bedrijfsvoering te krijgen en hierdoor ook om meer samenhang tussen strategie en uitvoering te bereiken’.   

Dit doel klinkt wellicht wat algemeen in de oren, maar CORA biedt wel diverse concrete hulpmiddelen om het opgestelde doel te realiseren. Zo zijn er diverse referentiemodellen en principes opgesteld door de intitiatiefnemers van CORA, die eenvoudig opgevolgd kunnen worden om het opgestelde doel van CORA te bereiken. Uiteraard kiezen woningcorporaties helemaal zelf welke referentiemodellen en principes zij gebruiken en welke zaken zij liever links laten liggen, want CORA is enkel verantwoordelijk voor het aanbieden van handvatten en hulpmiddelen. Zo wordt het zelfs aangemoedigd om altijd te blijven discussiëren over het belang van de diverse handvatten en hulpmiddelen, zodat er altijd een optimaal aanbod aan hulpmiddelen aangeboden kan worden door CORA.  

Omdat CORA slechts de benodigde hulpmiddelen voor het creëren van samenhang aanbiedt en organisaties niet verplicht om specifieke acties te ondernemen, kan CORA eigenlijk beter een hulpmiddel genoemd worden dan een specifiek doel op zich. Uiteindelijk gaat het bij CORA namelijk om het bereiken van een betere operabiliteit, zodat de samenwerking binnen de woningcorporatie zelf en de samenwerking met de diverse partners van de woningcorporatie verbeterd kan worden. Naast het verbeteren van de interne en externe samenwerking door diverse hulpmiddelen aan te bieden, helpt CORA overigens ook bij het verbeteren van de relaties tussen processen, diensten, informatie en gegevens om het verandervermogen van een corporatie te verbeteren. Dit wil zeggen dat de diverse corporaties in ons land de hulpmiddelen krijgen om flexibel te worden, zodat zij slim en efficiënt kunnen inspelen op diverse ICT ontwikkelingen in de markt.

De referentiemodellen van CORA

Om ervoor te zorgen dat er inderdaad samenhang wordt nagestreefd tussen ICT en bedrijfsvoering en tussen strategie en uitvoering, heeft CORA diverse referentiemodellen ontwikkeld. De vier samenhangende referentiemodellen van COrporatie Referentie Architectuur, zijn de volgende:

  1. Het dienstenmodel
  2. Het procesmodel
  3. Het informatiefunctiemodel
  4. Het gegevensmodel

Deze referentiemodellen kunnen los van elkaar gebruikt worden, maar het is nog beter om de modellen met elkaar te combineren. In samenhang met elkaar bereiken de referentiemodellen van CORA namelijk de beste resultaten, simpelweg omdat alle facetten van de organisatie op deze manier het beste worden benut. De samenhang tussen de modellen van CORA, komen het beste tot uitdrukking in de volgende beschrijving:

‘Corporaties bedienen doelgroepen door hen diverse diensten te leveren (het dienstenmodel). Om deze diensten te kunnen leveren, zijn er diverse processen nodig (het procesmodel). Deze processen maken gebruik van diverse informatiefuncties (het informatiemodel), waarmee diverse gegevens geraadpleegd en bewerkt worden (het gegevensmodel).’

Om meer duidelijkheid te krijgen in de diverse referentiemodellen en de samenhangende kracht van de modellen, kun je onderstaande beschrijving in figuur 1 nogmaals goed bekijken.

Figuur 1

Design van dit Cora referentiemodel door Bright Answers
Design van dit Cora referentiemodel door Bright Answers

CORA biedt dus diverse referentiemodellen voor het efficiënt werken en definieren van data binnen woningcorporaties en door woningcorporaties met derden, die zowel individueel als samen gebruikt kunnen worden. Gebruik je de referentiemodellen in combinatie met elkaar, dan wordt er optimaal gebruik gemaakt van de voordelen van CORA. Dit komt omdat de modellen in samenhang aan kracht winnen, simpelweg omdat de modellen elkaar opvolgen en versterken.

Belangrijk: ga zelf aan de slag met CORA
Hoewel woningcorporaties veel met elkaar gemeen hebben, zijn er natuurlijk ook onderlinge verschillen te ontdekken tussen diverse woningcorporaties. Wil je optimaal gebruik maken van de voordelen van CORA, dan is het belangrijk om de referentiemodellen en andere handvatten van het initiatief op je eigen manier te gebruiken. De diverse referentiemodellen in figuur 1 zijn namelijk vrij algemeen, wat het belangrijk maakt om de onderlinge relaties tussen de modellen duidelijker in kaart te brengen en op deze manier optimaal te gebruiken voor jouw specifieke woningcorporatie.

Een manier om de onderlinge relaties duidelijker in kaart te brengen, is bijvoorbeeld door een matrix op te stellen om het onderlinge verband tussen processen en informatie duidelijker aan te geven. Daarnaast is het ook mogelijk om een matrix te maken met het onderlinge verband tussen informatiefuncties en gegevensobjecten binnen de specifieke woningcorporatie in kwestie.

Kortom: de referentiemodellen van CORA zijn opgesteld voor woningcorporaties over het algemeen. Wie optimaal gebruik wil maken van de referentiemodellen, dient de modellen op basis van de eigen corporatie te interpreteren en op te zetten. Hoe CORA uiteindelijk precies gebruikt wordt binnen een corporatie, is dan ook volledig verschillend per woningcorporatie. Zo kan er gebruik gemaakt worden van een hulpmiddel als het ServicePunt, maar is het ook mogelijk om te kiezen voor het gebruik van de AppBuilder van Bright Answers.


 


Gerelateerde onderwerpen

ArchitectuurWoningcorporatie

Andere artikelen over Architectuur

Andere artikelen over Woningcorporatie


 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

 

Plaats nieuwe reactie

Velden met een gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 
 
 
­