Bright Answers

Bright Answers biedt branchespecifieke ICT oplossingen en maatwerk aangepast op jouw bedrijfsvoering. Wij helpen bedrijven op het gebied van:

Gerelateerde onderwerpen

Nieuwe wetten en regels voor woningcorporaties: tijd voor flexibele automatiseringsoplossingen

Dit artikel is gepubliceerd op: 11-11-2015

[Laatste update: 12-03-2018] 'Het corporatiestelsel is ver van huis geraakt en moet fors op de schop', stelde de parlementaire enquêtecommissie  Woningcorporaties in 2014 in haar eindrapport. Een forse wijziging van het stelsel volgde. Die wijzingen zijn o.a. geformaliseerd in de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 inging. Niet alleen worden de structuur van corporaties gewijzigd en taken aangescherpt, corporaties hebben ook hun bedrijfsvoering moeten aanpassen of zitten nog midden in dat proces. Corporaties moeten zich vooral bezighouden met hun kerntaak: het aanbieden en bouwen van betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Hun commerciële activiteiten moeten ze scheiden van de maatschappelijke activiteiten om te voorkomen dat tegenvallers in commerciële projecten ten koste gaan van huurders van sociale huurwoningen. Zo hebben de corporaties nog veel meer aspecten van hun bedrijfsvoering moeten veranderen.

Veranderende wet- en regelgeving heeft grote invloed op de automatisering. Niet alleen bij woningcorporaties. Ook bij overheden en bedrijven. Omdat tegenwoordig heel veel processen geautomatiseerd zijn en gegevensuitwisseling met andere organisaties gedigitaliseerd is, wordt snel en flexibel inspelen op wijzigingen steeds belangrijker. Bright Answers heeft daarvoor dé automatiseringsoplossing. Een platform waarmee organisaties zelf webapplicaties kunnen bouwen, wijzigen en bijhouden zonder ingewikkelde codering. En juist onze opdrachtgevers van het eerste uur, de woningcorporaties, profiteren daar nu van. Ons Appbuilderplatform is echter geschikt voor alle soorten organisaties en bedrijven die flexibel willen kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Nieuwe woningwet zorgt voor automatiseringsuitdagingen

Woningcorporaties krijgen regelmatig te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Zeker de afgelopen jaren hebben ze door de komst van de Woningwet, die op 1 juli 2015 is ingegaan, alle zeilen bij moeten zetten. En nog steeds.

Een onderdeel van de nieuwe wet houdt in dat gemeenten en corporaties in het vervolg gedetailleerdere prestatieafspraken gaan maken. Bijvoorbeeld over het aantal te bouwen huizen, de kwaliteit en duurzaamheid van woningen, betaalbaarheid en de huisvesting van specifieke doelgroepen. Een andere impactvolle regel voor zowel huurder als woningcorporatie is het passend toewijzen van huurwoningen.

Dat houdt in dat huurwoningen voor 80% moeten worden toegewezen aan mensen met een inkomen tot € 34.911. 10% van de woningen mogen worden toegewezen aan inkomens tussen € 34.911 en € 38.950. En de overige 10% mag vrij worden toegewezen.

Vervolgens zijn corporaties ook nog eens verplicht om huurprijzen meer af te stemmen op de hoogte van het inkomen. Met als doel om scheefwonen tegen te gaan. Huurders die in verhouding tot hun inkomen te goedkoop wonen, kunnen meer huurverhoging verwachten.

De veranderde omstandigheden en eisen betekenen nogal wat voor de automatisering. Bijvoorbeeld accurate inkomensgegevens van de belastingdienst koppelen aan het proces voor woningtoewijzing. Meer informatie moet geregistreerd en geanalyseerd worden om prestatieafspraken met de gemeenten te kunnen bewaken. Om nog maar te zwijgen over de implicaties van de plicht om sociale verhuur (DAEB-activiteiten) en commerciële activiteiten (niet-DAEB) te scheiden.

Dankzij ons Appbuilderplatform zijn woningcorporaties in staat om snel en adequaat in te spelen op al deze veranderingen!

Andere organisaties en bedrijven

Andere organisaties blijven net als woningcorporaties niet verschoond van ingrijpende wetswijzigingen of veranderende omstandigheden. Voortschrijdende technologie, andere inzichten, innovatiedrang en nieuwe strategieën zorgen voor vernieuwingsgolven die regelmatig op iedere sector beuken. En in deze jachtige wereld komen ze vaker.

Gemeenten zijn vorig jaar geconfronteerd met de ingrijpende overheveling van zorgtaken met alle automatiseringsgevolgen van dien. Burgers en bedrijven moeten steeds meer informatie digitaal aan de overheid (Belastingdienst) leveren. Bedrijven willen en moeten hun online dienstverlening al maar verbeteren en versnellen. Leveren binnen 24 uur, online chatten met klanten, nieuwe markten aanboren, kosten verlagen en rendement verbeteren. Dat staat nog los van de wetgeving op het gebied van milieu, douane, belasting, telecom, arbeid, et cetera, die continu verandert en gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering en automatisering. Zo kunnen vanaf 2017 bedrijven de fiscale administratie van medewerkers alleen nog maar via Digipoort van de Rijksoverheid afhandelen. Onze bestaande opdrachtgevers zijn dan ook in hun nopjes met ons flexibel ontwikkelplatform, waarmee ze al hun webapplicaties snel kunnen bouwen en wijzigen.

Flexibel en snel inspelen op veranderingen met Bright Answers

Flexibiliteit en connectiviteit worden door alle veranderende omstandigheden steeds belangrijker. Een daarop gebaseerde ICT-architectuur kan bijdragen aan een flexibel en logisch applicatielandschap en aan het gebruik van generieke services. Gecombineerd met agile ontwikkelmethoden en flexibele ontwikkelplatforms creëer je zo de optimale informatiestructuur om veranderingen snel en goed de baas te kunnen.

Bright Answers biedt je zo een flexibel ontwikkelplatform: de Appbuilder. Daarmee kun je snel, veilig en zonder code webapplicaties bouwen en aanpassen. Webapplicaties die eenvoudig aan de onderliggende proces- en administratieve systemen gekoppeld kunnen worden. Door het gebruik van generieke webservices hebben wijzigingen in webapplicaties geen impact op de onderliggende systemen en andersom. Dat betekent dat veranderingen en nieuwe applicaties sneller doorgevoerd kunnen worden tegen lagere kosten.

Bright answers

Bright Answers is helemaal thuis in het web en werkt voor veel woningcorporaties en andere bedrijven die profiteren van de flexibiliteit van het Appbuilderplatform. Voor hen hebben wij ook diverse specifieke apps ontwikkeld met de Appbuilder. Het Appbuilderplatform wordt met succes toegepast om in te kunnen spelen op snel veranderende omstandigheden. Met recht een bright answer op nieuwe wet- en regelgeving en andere veranderingen.

Wil jij ook de voordelen van ons Appbuilderplatform ervaren? Maak dan snel een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking met ons bedrijf.


Gerelateerde onderwerpen

WoningcorporatieInnovatieApps bouwen

Andere artikelen over Woningcorporatie

Andere artikelen over Innovatie

Andere artikelen over Apps bouwen


 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

 

Plaats nieuwe reactie

Velden met een gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 
 
 
­