Bright Answers

Bright Answers biedt branchespecifieke ICT oplossingen en maatwerk aangepast op jouw bedrijfsvoering. Wij helpen bedrijven op het gebied van:

Gerelateerde onderwerpen

Informatiebeleid een must voor iedere organisatie

Dit artikel is gepubliceerd op: 16-12-2015

[Laatste update: 02-05-2016] Bedrijven verwerken veel informatie binnen bedrijfsprocessen en wisselen informatie uit tussen die processen. Medewerkers moeten op allerlei mogelijke manieren met elkaar communiceren. Last but not least wisselen bedrijven en organisaties steeds meer informatie met elkaar uit. Informatietechnologie en automatisering spelen bij bedrijven en andere organisaties dan ook een grote rol. Om die ontwikkelingen te kunnen sturen en informatiesystemen goed te kunnen beheren, is informatiebeleid pure noodzaak. Een must voor iedere organisatie.

Wat is informatiebeleid en waarom is het nodig?

Informatiebeleid strekt verder dan automatiseringsbeleid en omvat de wijze waarop een organisatie om wil gaan met informatie, informatie-uitwisseling en -deling. Informatiebeleid komt voort uit de missie en visie van een organisatie. Het helpt processen te verbeteren en de ICT van een organisatie optimaal, effectief en efficiënt in te richten en te beheren.
 

Volgens prof. Dr. Daan Rijsenbrij, voormalig vice president van Cap Gemini, is informatiebeleid een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid. Informatiebeleid heeft betrekking op een aantal vragen: hoe om te gaan met bedrijfsgegevens, informatiesystemen en informatietechnologie; hoe om te gaan met de werkorganisatie rond de informatievoorzieningen en hoe om te gaan met middelen die nodig zijn voor een goede informatievoorziening.

Uitgangspunt voor alle beleid zijn de producten en diensten die een organisatie levert. Informatiebeleid geeft sturing aan verbetering van processen om die producten en diensten efficiënt en effectief te leveren. Dat zijn zowel primaire processen als besturende en ondersteunende processen. Goed informatiebeleid maakt duidelijk hoe informatiestromen georganiseerd en eventueel geautomatiseerd worden. Uit het informatiebeleid volgen vervolgens concrete informatiserings- en automatiseringsprojecten.

Tot zover de algemene theorie. Wat zien we in de praktijk? Hoe vullen bedrijven hun informatiebeleid in en wat zijn recente ontwikkelingen?

Bedrijfsleven versus overheid

Informatiebeleid vloeit voort uit het overkoepelende organisatiebeleid en moet bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. In die zin lopen overheid en bedrijfsleven tegen vergelijkbare uitdagingen aan, zoals veeleisendere klanten, schaalvergroting en inbreuk op de veiligheid. Toch zien we wel degelijk fundamentele verschillen in hun informatiebeleid.

Bij bedrijven staat de klant voorop. Tegen zo min mogelijk kosten willen bedrijven hun klanten tevreden maken en houden. Hun informatiebeleid is toegespitst op het verlagen en laag houden van operationele kosten, het versnellen van doorloop- en levertijden, innovatie, en het verbeteren van de online service- en dienstverlening. Zo besteden bedrijven in hun informatiebeleid veel aandacht aan een efficiënte en flexibele werkplek voor hun werknemers, aan de verbetering, digitalisering en automatisering van werkprocessen (link naar artikel over BPM?) en aan het verlagen van kosten door middel van automatisering.

Natuurlijk zien we ook bij de overheid dat informatiebeleid is gericht op het reduceren van kosten, maar vooral de laatste jaren ligt de nadruk op verbetering van de digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en ondernemers, open overheid (link naar artikel open data?) en op keteninformatisering.

Keteninformatisering

De Rijksoverheid en lokale overheden hebben vandaag de dag te maken met fundamentele veranderingen. Zo ondervinden gemeenten de gevolgen van de decentralisatie van Rijkstaken op het gebied van zorg en van de participatiewet. Justitie en haar ketenpartners wisselen steeds meer informatie uit en doen eenvoudige strafzaken sneller af. De Belastingdienst wil volledig elektronisch berichtenverkeer. Zo loopt vrijwel iedere overheidsinstelling tegen uitdagingen op het gebied van keteninformatisering aan. Daarom komt keteninformatisering prominent in hun informatiebeleid naar voren. 
Keteninformatisering richt zich op problemen en uitdagingen op de koppelvlakken van organisaties en uitwisselingspunten binnen een keten van organisaties. Met keteninformatisering zorgen organisaties binnen een bepaalde keten voor een gedeelde informatiearchitectuur voor geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen de organisaties in de keten. Lees ook: Ketensamenwerking: onontkoombaar of een nuttig middel?

Een goed voorbeeld van een keten waarin de informatie-uitwisseling steeds verder wordt geautomatiseerd is de strafrechtsketen. De organisaties binnen de strafrechtsketen wisselen veel en gevoelige informatie met elkaar uit. Om systemen en processen goed op elkaar aan te laten sluiten heeft de Rijksoverheid een basis referentiearchitectuur NORA ontwikkeld. Op basis van NORA hebben de partners in de strafrechtsketen specifieke standaarden informatievoorziening afgesproken. Hierdoor wisselen ze data, documenten en statusinformatie over strafzaken en dergelijke volledig geautomatiseerd uit. Omdat bedrijven en overheden meer en meer (gevoelige) gegevens opslaan, delen en bewerken, wordt informatiebeveiliging steeds belangrijker.

Bright Answers heeft veel ervaring met integratie en koppeling van applicaties op basis van o.a. Enterprise Service Bus (ESB)- en Service Oriented Architecture (SOA)-principes.  Met ons ontwikkelplatform kunnen allerlei webtoepassingen en apps worden ontwikkeld die op alle besturingssystemen werken en gekoppeld kunnen worden met andere applicaties

Informatiebeveiliging

Goed informatiebeveiligingsbeleid als onderdeel of uitvloeisel van het informatiebeleid is cruciaal om aan privacywetgeving te voldoen en om ongewenste inbreuk op informatie in informatiesystemen te voorkomen. Niet alleen wordt steeds meer informatie in systemen opgeslagen en hebben organisaties de laatste jaren tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk gemaakt. Ook door de technologische vooruitgang van kwaadwillenden, zijn grotere inspanningen en maatregelen nodig om de veiligheidsrisico’s zo laag mogelijk te houden. In het informatiebeleid dient dus volop aandacht te zijn voor de beveiliging van netwerken, communicatieverbindingen, applicaties en input devices. Daarnaast zijn beveiligingsprocedures voor toegang tot systemen en controle van die procedures onontbeerlijk om ongeautoriseerde toegang tot applicaties te voorkomen. Zowel het bedrijfsleven als de overheid besteden daarom veel aandacht en geld aan het veilig houden van hun netwerken en informatiesystemen.

Internet, mobile apps en cloud

Internet en cloudoplossingen zijn sinds kort niet meer weg te denken bij de automatisering van organisatie- en bedrijfsprocessen. Bedrijven moeten state-of-the-art websites hebben om de concurrentieslag aan te kunnen. Ze moeten over tools en mogelijkheden beschikken waarmee klanten zo snel mogelijk bediend worden. Dat geldt ook voor de serviceverlening via Internet en via speciale mobiele apps. Zowel het bedrijfsleven als overheden introduceren mogelijkheden om digitaal diensten en producten af te nemen. De burger eist mogelijkheden om online bezwaar maken tegen een besluit of boete met behulp van Digid. Online je bank- en verzekeringszaken regelen, is al lang gemeengoed. 
Maar ook voor de interne bedrijfsvoering en de uitvoering van de organisatieprocessen werken bedrijven en overheden steeds meer met webapplicaties. Webapplicaties die steeds vaker in de cloud draaien.  Medewerkers werken samen in documenten en bestanden die in de cloud worden opgeslagen. Web- en cloudtoepassingen zijn namelijk goedkoper in aanschaf en eenvoudiger te beheren dan specifieke maatwerksoftware.
Voor complexe processen blijven altijd uitzonderingen en maatwerkoplossingen bestaan. Hoewel die maatwerkoplossingen en –software vaak bestaan uit standaardcomponenten. Een mooi voorbeeld van innovatieve webontwikkelingen is de opkomst van Fiwaretoepassingen en Fiwarelabs.

Ga met Bright Answers de informatiserings slag aan

In alle opzichten kan Bright Answers haar klanten helpen bij de invulling van hun informatiebeleid. Bijvoorbeeld bij de digitalisering van hun werkprocessen, dienstverlening aan burgers en ondernemers en bij standaardisatie van hun ICT-componenten. We hebben kundige, ervaren, betrokken en enthousiaste medewerkers in dienst die zich uitermate goed in de bedrijven en overheden kunnen verplaatsen. Gecombineerd met onze tools en diensten kunnen wij onze klanten een uitgekiend pallet van producten en diensten aanbieden.
Bent u toe aan een informatiseringsslag en heeft u daar ondersteuning bij nodig?


Gerelateerde onderwerpen

ContextApps bouwen

Andere artikelen over Context

Andere artikelen over Apps bouwen


 

Reacties

 
Elizabeth Walter op 3 juli 2021, 13:38

Nu lenen bij LendingTree contact: (lendingtreeloans@pm.me)

Verander de manier waarop u leent met leningen via LendingTree. LendingTree heeft sindsdien het online leenproces gestroomlijnd en meer dan een miljoen mensen geholpen de financiering te krijgen die ze verdienen. LendingTree wordt ondersteund door enkele van de meest gewaardeerde investeerders in de wereld. LendingTree biedt toegang tot persoonlijke leningen voor leners met een gemiddeld inkomen die hulp nodig hebben bij zaken als schulden met hoge rente, verbetering van het huis of onverwachte uitgaven voor een rentetarief van slechts 3-5%, afhankelijk van het type lening.

Het verkrijgen van een legitieme lening is altijd een groot probleem geweest. Voor degenen die een financieel probleem hebben en een oplossing nodig hebben, vinden veel mensen het zo moeilijk om een ​​ongedekte lening te krijgen van hun lokale banken of andere financiële instellingen vanwege de hoge rente, onvoldoende onderpand of de verhouding tussen schulden en inkomen, lage kredietscore en vele andere redenen. LendingTree geeft u met gemak de lening die u wenst en we streven ernaar onze standaard van uitmuntendheid te handhaven wanneer we onze diensten aan klanten wereldwijd aanbieden.

Overige contactgegevens 1: lendingtreeloans@protonmail.com 2: lending-tree@outlook.com 3: lendingtreegroupinc@gmail.com

 

Plaats nieuwe reactie

Velden met een gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 
 
 
­