Bright Answers

Bright Answers biedt branchespecifieke ICT oplossingen en maatwerk aangepast op jouw bedrijfsvoering. Wij helpen bedrijven op het gebied van:

Gerelateerde onderwerpen

Projectmanagement voor ICT-projecten

Dit artikel is gepubliceerd op:

RXML parse error: Attribute iso-time needs at least yyyy-mm-dd specified.
 | <date iso-time="now" strftime="%d-%m-%Y">
 | <cache enable-protocol-cache="yes">

Welke ICT-professional kent Prince2 niet? Nagenoeg iedereen die met ICT-veranderingen te maken krijgt, heeft op zijn minst wel eens iets gelezen over deze populaire projectmanagementmethode voor ICT-projecten. ICT-projectmanagers beschikken vrijwel allemaal over de Prince2 Practitioner kwalificatie. Sinds het ontstaan van projectmanagementmethoden zijn er naast Prince2 nieuwe methodieken ontstaan. Deze spelen in op de veranderende strategieën en aanpakken bij softwareontwikkeling. In dit artikel laten we de meest populaire ICT-projectmethoden de revue passeren.

Complexe ICT-projecten vragen om goed projectmanagement

ICT-projecten lopen niet altijd even soepel. Overheden en bedrijven worstelen regelmatig met het in de hand houden van de kosten en doorlooptijden van ICT-veranderingen. Daarbij spelen complexiteit, omvang, duidelijkheid over de veranderingsvragen en verwachtingen (de businessbehoefte) een belangrijke rol. Plus uiteraard de projectsturing. Zonder goed projectmanagement, duidelijke afspraken en rolverdelingen, realistische planningen, duidelijke communicatie, voldoende budget, capabele mensen en vakmanschap zijn ICT-projecten bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Niet voor niets heeft een parlementaire enquêtecommissie onderzoek gedaan naar falende ICT-projecten bij de Rijksoverheid. Twee van de tien conclusies (pagina 9) hebben betrekking op projectmanagement en -sturing bij de Rijksoverheid. Maar ook het bedrijfsleven kan er wat van. McKinsey concludeerde in 2012 onder andere dat hoe groter ICT-projecten zijn, hoe harder ze falen en dat bij 45% van de ICT-projecten budgetoverschrijding plaatsvindt. Bij problemen rondom ICT-projecten zijn de omvang van de projecten en kwaliteit van projectmanagement als belangrijke factoren te identificeren. Adequaat projectmanagement en mensen met de juiste competenties op een ICT-project vormen daarom een van de belangrijkste succesfactoren voor een geslaagd ICT-project. Verder wordt door verschillende onderzoeken geadviseerd om grote projecten vaker in kleinere en dus meer beheersbare projecten op te delen.

Projectmanagementmethoden

Wij richten ons voor nu op projectmanagement. Goed projectmanagement beïnvloedt namelijk alle andere succesfactoren die met het slagen van ICT-projecten gemoeid zijn. Zorg dus vooral eerst voor adequaat ingericht projectmanagement en de juiste mensen op de goede plaats. Een topprojectmanager zal er voor zorgen dat alle omstandigheden, randvoorwaarden, afspraken en rolverdeling optimaal zijn ingericht. De gehanteerde projectmanagementmethode dient optimaal afgestemd te zijn op de aard van het ICT-project, de doorlooptijd, de complexiteit en de ontwikkelmethode. Er kan gekozen worden uit legio projectmanagementmethoden. In dit artikel behandelen we de drie populairste methoden: Prince2, PMI/PMP/PMBOK en Agile Project Management (in combinatie met nieuwe ontwikkelmethodieken). Als laatste bespreken we nog een competentiegerichte baseline die door IPMA is ontwikkeld waarmee competenties van projectprofessionals gecertificeerd worden.

Waar het mee begon: Prince2

Het in Nederland en Groot-Brittannië  populaire Prince2 was in 1989 het antwoord van het Britse Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) op de complexiteit die steeds grotere en ingewikkeldere ICT-ontwikkelingen met zich meebrachten. Grote automatiseringsslagen binnen de overheid en in het bedrijfsleven vroegen om een methode waarmee complexe veranderingen gemanaged konden worden. Tot dan toe werden automatiseringsvraagstukken meestal met behulp van de watervalmethode aangepakt. De kracht van Prince2 zit hem in het duidelijke onderscheid van rollen en in de gestructureerde aanpak met veelal standaarddocumenten en duidelijke faseovergangen. Die kracht kan tegelijkertijd in een zwakte veranderen als de rolverdeling niet goed is en afspraken niet duidelijk zijn. Dan kan onduidelijkheid al gauw doorslaan in vingerwijzen naar de verschillende verantwoordelijken. Ook wordt Prince2 nogal eens als bureaucratisch ervaren. Maar als Prince2 goed toegepast wordt, is het een krachtig instrument voor de stakeholders in ICT-projecten. Prince2 is vooral gericht op het doorlopen van gestructureerde processen en duidelijke faseovergangen op basis van een aantal principes.

Prince2 wordt gekenmerkt door de gerichtheid op de zakelijke rechtvaardiging van een ICT-project: de businesscase. Prince2 benadert projectmanagement vanuit vier invalshoeken:

  1. Processen: er bestaan zeven hoofdprocessen die in meer op mindere mate de revue passeren gedurende de levensduur van een project.
  2. Thema’s: de zeven managementaspecten (waaronder planning en risicobeheersing) die door een projectmanager beheerst moeten worden.
  3. Principes: de zeven grondslagen voor een Prince2-project en voor Prince2 –projectmanagement.
  4. Op maat maken van de methode: dat houdt in dat de methode aangepast wordt op de aard van het project en de projectomgeving.

PMI/PMP/PMBOK: de Amerikaanse tegenhanger van Prince2

Het Amerikaanse Project Management Institute Inc. (PMI) heeft een eigen projectmanagementmethode ontwikkeld, genaamd Project Management Body of Knowledge (PMBoK). PMI is ‘s werelds grootste non-profitvereniging voor project-, programma- en portfoliomanagement. PMBoK beschrijft de projectmanagementprocessen, tools en technieken die worden gebruikt om een project succesvol naar het eindresultaat te leiden. In Nederland wordt PMBoK vooral gebruikt door bedrijven die zaken doen met Amerikaanse bedrijven, maar wordt ook daarbuiten steeds populairder. Net als Prince2 is PMBoK resultaatgericht en helpt projectmanagers en stakeholders bij het doorlopen van standaardprocessen en –fases. PMBoK kent drie hoofdelementen:

  1. Projectmanagementraamwerk: hierin zijn de belangrijkste kenmerken van PMBoK, rollen en definities beschreven, zoals: definitie van een project, de rol van de projectmanager, de interactie tussen projecten en de omgeving waarin ze worden uitgevoerd, belanghebbenden of projectstakeholders.
  2. Procesgroepen: In elke projectfase vindt een herhaling van vijf processtappen plaats: initiatie, planning, uitvoering, beheersing en afsluiting.
  3. Aandachts- en kennisgebieden: PMBoK kent negen aandachtsgebieden die gekoppeld zijn aan diverse subprocessen van de hoofdprocesgroepen. Denk aan: kostenmanagement, risicomanagement en scopemanagement.

Ook voor PMBoK geldt dat de methode afgestemd moet worden op het type project en de projectomgeving.

Agile Project Management: het antwoord op veranderende aanpak softwareontwikkeling

Agile Project Management is gebaseerd op Agile ontwikkelmethoden en -principes zoals Scrum, die zijn ontstaan als tegenhangers van de klassieke watervalmethode. Agile Project Management biedt instrumenten en handvatten voor de harde systeemkant van projectmanagement maar ook, meer dan Prince2 en PMBoK, aan de zachte, intermenselijke kant van projectmanagement. Bij Agile ontwikkelmethoden en Project Management speelt samenwerking met gebruikers een grotere rol. Een agile projectaanpak kenmerkt zich door ontwikkeling in zogenaamde iteraties (korte afgebakende periodes) met een vastgesteld budget en resultaat. Bij de start van elke iteratie wordt samen met de gebruiker(s) opnieuw bepaald welke zaken ontwikkeld worden. Na iedere iteratie is er een functionaliteit beschikbaar die daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen. Snelheid en flexibiliteit, minder kans op fouten zijn de grote voordelen van deze aanpak. Eisen en wensen kunnen hierdoor tussentijds veranderen. Dit vereist ook wat van de projectmanager, opdrachtgever en gebruikers. Er ligt minder vooraf vast en voor sommige organisaties voelt dat niet prettig. Dat is ook gelijk de kracht als een organisatie wel de doelstellingen voor ogen heeft. Door minder te focussen op een concreet eindresultaat en meer op haalbare doelstellingen die door kleine teams met een mandaat en eigen verantwoordelijkheid aan het werk worden gezet, worden haalbare oplossingen gerealiseerd.

Project Management competenties

Naast standaarden voor projectmanagement als sturingsinstrument bestaan er ook methoden specifiek gericht op de ontwikkeling van competenties voor projectmanagers. Zo richting IPMA (International Project Management Association) zich op het toetsen van persoonlijke competenties op het gebied van projectmanagement die beschreven zijn in de IPMA competence baseline. IPMA kent verschillende keurmerken voor projectprofessionals op diverse niveaus. Hoe meer ervaren hoe hoger het certificeringsniveau van de professional.

Succesvol projectmanagement houdt dus niet alleen het toepassen van de juiste projectmanagementmethode in, maar ook het inzetten van de beste mensen met de juiste competenties.

Rivium Bright Answers heeft ervaring met deze projectmanagementmethoden

Rivium Bright Answers werkt voor verschillende bedrijven en overheden waar verschillende projectmanagementmethoden worden gehanteerd. Onze mensen beschikken over certificaten voor de populairste projectmanagement- en ontwikkelmethoden, zoals Prince2, PMBoK, AgilePM, Scrum en over IPMA-certificaten.

Bent u op zoek naar een ICT-leverancier of –dienstverlener die bij uw organisatie en uw werkwijze past? Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvende kennismaking met ons bedrijf, onze producten en diensten en met onze mensen.


Gerelateerde onderwerpen

Context


 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

 

Plaats nieuwe reactie

Velden met een gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 
 
 
­