Alles over deze website

Reageren

Omnichannel DMS

We doen er alles aan deze site actueel, volledig en juist te houden. Mocht u toch een fout zien of ontbreekt er naar uw idee informatie? Laat het ons dan weten, wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site daarmee te verbeteren.

Toegankelijkheid

Digitale klantreis

bright Answers is een open organisatie en wil toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom vinden we toegankelijkheid erg belangrijk

Disclaimer

Toegankelijke websites

Wij proberen de content op deze site actueel te houden, maar er kan altijd iets mis gaan. Daarom kunnen er geen rechten worden ontleent aan de inhoud van de site. Mis je iets of klopt er iets niet? Laat het dan even weten.

Alles weten over Bright Answers en onze KlantVenster Online oplossing?

Auteursrecht

Alle data op BrightAnswers.eu mag niet zonder toestemming verwerkt of gedeeld worden

Privacy en cookies

Bright Answers verwerkt jouw persoonsgegevens bij bezoek aan onze website. Met deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over hoe wij omgaan met deze gegevens. We respecteren de privacy van onze online bezoekers en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens zoals naam, contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) en eventuele andere gegevens die je verstuurt via onze website. Daarnaast verwerken wij systeeminformatie en andere informatie over hoe je de website gebruikt.

Doeleinden en rechtsgronden

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen, je te informeren over onze producten en diensten, voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en het optimaliseren van de website. Met het invullen en versturen van een webformulier of met het verzenden van een e-mail geef je ons toestemming om de daarmee verkregen persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. Wij mogen jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben om je als klant en websitebezoeker optimaal van dienst te zijn. Indien nodig vragen we je voor bijzondere verwerkingen apart toestemming.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden. Indien nodig zullen wij persoonsgegevens aan deze derden verstrekken. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij verstrekken jouw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Cookies

Websites van derden

De website bevat hyperlinks die verwijzen naar andere websites. Als je deze hyperlinks gebruikt, verlaat je de website. Jouw gebruik van andere websites vallen niet onder deze privacyverklaring. Het is jouw verantwoordelijkheid om de andere websites en het privacy beleid van die sites te controleren om na te gaan hoe jouw informatie en gegevens worden behandeld als je deze bezoekt en gebruikt.

Jouw rechten

Je hebt het recht om toegang te vragen tot en/of de correctie of verwijdering van jouw persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt je schriftelijk indienen. We zullen je bij een dergelijk verzoek om identificatie vragen.

Bright Answers K.P. van der Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam info@brightanswers.eu

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van Bright Answers. Aan de informatie op deze site kun je echter op geen enkele wijze rechten ontlenen.

Toegankelijkheid

Bright Answers vindt een goede digitale dienstverlening belangrijk. Daarom willen we onze website voor iedereen toegankelijk maken en de streven we ernaar om de websites die wij bouwen ook volledig toegankelijk te maken.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 6 mei 2022 en geldt voor de website https://brightanswers.eu De website voldoet bijna aan de WCAG 2.1 niveau A + AA eisen. Ons doel is dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ook als ze een beperking of bepaalde voorkeuren hebben.

De webpagina's op deze site zijn getoetst op toegankelijkheid via openbaar beschikbare scanners en handmatig onderzoek. De PDF's op de website aangeboden zijn nog niet getoetst op toegankelijkheid. Probleem met toegankelijkheid op deze website? Heeft u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op via info@brightanswers.eu.

Voorlezen met de ReadSpeaker webReader

ReadSpeaker webReader kan de content van een website hardop voorlezen. Op ieder online apparaat, waar je ook bent, één klik en de pagina wordt voorgelezen terwijl de tekst wordt gehighlight om het meelezen te vergemakkelijken. Dit maakt de website toegankelijk voor een bredere doelgroep internetgebruikers, waaronder mensen met leerproblemen of visuele beperkingen, laaggeletterden, mensen die een nieuwe taal leren, de almaar groeiende groep ouderen en iedereen die liever luistert dan leest of onderweg websites wil raadplegen. Om het te gebruiken hoef je niets te downloaden.

Hoe werkt het?

Activeer webReader door op de voorleesknop te klikken.

De webReader voorleesknop.

Met webReader kun je:

 • Tekst selecteren en deze voor laten lezen door op de voorleesknop te klikken die in het pop-up menu dat verschijnt.
 • In een paragraaf klikken om deze voor te laten lezen,
 • In tekstversie de content zonder complexe opmaak bekijken, met lettertype, lettergrootte en kleuren volgens je persoonlijke voorkeur. Voorlezen en gelijktijdig highlighten kan ook in tekstversie.
 • Een audiobestand met de content van de webpagina downloaden zodat je ook offline kan luisteren.
 • Geselecteerde tekst naar een van de aangeboden talen vertalen en in die taal laten voorlezen.
 • De leessnelheid, kleuren voor highlighting en meer instellen.
 • De functie Vergroot tekst activeren om de voorgelezen tekst onderaan het scherm uitvergroot mee te kunnen lezen.
 • De betekenis van een geselecteerd woord opzoeken.

In het menu op Help klikken voor uitleg over alle webReader features en hoe die te gebruiken. Lees die eens door om ideeën op te doen hoe je nog meer voordeel uit webReader kunt halen!

Het webReader menu.

Toetsenbordnavigatie

webReader kan worden geactiveerd, dat wil zeggen focus kan op de voorleesknop worden gezet, met de toegangstoets "K". De toegangstoets "L" zet focus op de player en start het voorlezen. Veel van de webReader features hebben een eigen toegangstoets. Toegangstoetsen worden geactiveerd met wijzigingstoetsen, afhankelijk van je browser en operating system. (Voor verdere info over wijzigingstoetsen zie https://en.wikipedia.org/wiki/Access_key).

Als de focus op de player is gezet kun je met tab/shift+tab navigeren in de player en in het menu en op enter of spatie drukken om een knop of keuze te activeren. Met de Escape toets kan je de huidige actie te stoppen of het menu of een dialoogvenster te sluiten.

 • Zet focus op de voorleesknop: wijzigingstoets + K
 • Activeer de webReader player: wijzigingstoets + L
 • Open/sluit het menu: wijzigingstoets + 1
 • Open Help feature: wijzigingstoets + I
 • Andere toegangstoetsen: zie de Help feature

Cookies

Als je cookies accepteert voor webReader zullen je persoonlijke voorkeursinstellingen tussen sessies bewaard blijven.

Klachten en complimenten

Wij willen je goed van dienst zijn. Heb je toch een klacht over onze dienstverlening of organisatie? Of wil je juist laten weten dat je blij bent met ons? Laat dit ons weten via info@brightanswers.eu. Je kunt je klacht ook indienen via: K.P. van der Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam. Een klacht die bij ons wordt ingediend wordt binnen 5 werkdagen behandeld.
In geval van een klacht wordt een Klachtenrapport gemaakt, welke in ieder geval de volgende onderwerpen bevat:

 • Omschrijving klacht;
 • Analyse en oorzaak;
 • Klachtafhandeling;
 • Maatregelen en afspraken ter voorkoming van herhaling.

Neem contact met ons op

Bel 010 288 48 68 of mail info@brightanswers.eu
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld. Gebruik alstublieft een echt e-mailadres.
Dit is een verplicht veld