Bright Answers

Bright Answers biedt branchespecifieke ICT oplossingen en maatwerk aangepast op jouw bedrijfsvoering. Wij helpen bedrijven op het gebied van:

Gerelateerde onderwerpen

Trend woningcorporaties: ketensamenwerking loont

Dit artikel is gepubliceerd op: 17-03-2016

Dit is artikel twee uit een serie van drie artikelen over trends bij woningcorporaties. In dit artikel gaan we in op de toenemende ketensamenwerking bij corporaties en de voordelen ervan. Woningcorporaties omarmen ketensamenwerking. Niet alleen op voor het reduceren van faalkosten in de woningbouw en –renovatie, maar ook ter bevordering van de leefbaarheid en het welzijn in steden, dorpen en wijken. Het traditionele aanbesteden met omvangrijke bestekken die leiden tot een keuze voor de laagste prijs, is op zijn retour.

 

Dit is uit een serie van 3, lees ook: 

In dit artikel leggen we uit waarom en welke kansen ketensamenwerking biedt. Uiteraard zijn er ook valkuilen die we niet onbesproken laten.

Wat is ketensamenwerking?

Iedereen weet wel dat goede samenwerking loont, zowel binnen een organisatie als tussen organisaties. Desondanks is dat op verschillende niveaus niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Bedrijven, organisaties en mensen proberen vaak zekerheid te halen uit ingewikkelde contracten, inkoopprocessen (aanbestedingen) en een veelheid aan andere regels en afspraken. Meestal om risico’s en aansprakelijkheid te beperken, en kosten laag te houden. In de praktijk blijken die verwachte voordelen tegen te vallen.

Sterker nog: we hebben veel voorbeelden gezien van aanbestedingen en inkooptrajecten in de bouw en ICT, die compleet uit de klauwen zijn gelopen. Ook heeft de crisis op de woningmarkt er flink ingehakt bij de corporaties en bouwers. Corporaties werden mede door nieuwe wetten en regels huiveriger om nieuwe huurwoningen te bouwen, uit angst om financiële zeperds te krijgen. Omdat met de traditionele wijze van ‘samenwerking’ vaker  het tegengestelde werd bereikt dan beoogd, begint ketensamenwerking bij woningcorporaties en in de bouw een grote vlucht te nemen.

Ketensamenwerking wordt gekenmerkt door samenwerkingsverbanden met een strategisch en duurzaam karakter. Deze worden vaak geborgd in langdurige samenwerkingsovereenkomsten, raamcontracten en soms in gezamenlijke ondernemingen. Bij die laatste vorm moet je niet denken aan aannemingsconsortia die voor grote infrastructurele werken worden opgericht, maar aan ondernemingen met een langdurig bestaansrecht. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, stedelijke vernieuwing of met een sociale insteek.

In ketensamenwerking ligt de nadruk op langetermijndoelen, het delen van verantwoordelijkheid, en op vertrouwen. Verbetering van kwaliteit en financieel rendement, verlaging van kosten en risico’s, innovatiekracht en vergroting van kennis zijn veelgenoemde redenen waarom een ketensamenwerking wordt aangegaan. In de corporatiewereld wordt verbetering van het maatschappelijk rendement als grootste drijfveer genoemd.

Voordelen en valkuilen ketensamenwerking in de woningbouw

“Van alle kosten die in de bouw worden gemaakt, zijn 5 tot 35 procent overbodig en voegen geen waarde toe aan het uiteindelijke product.” Aldus Marcel Noordhuis. Hij promoveerde vorig jaar op zijn onderzoek naar deze faalkosten in de bouwsector. In zijn proefschrift toont hij de meerwaarde van ketensamenwerking in de woningbouw aan en beschrijft hij hoe dit faalkosten kan elimineren. Woningcorporaties spelen een belangrijke en grote rol in deze sector. Ze bouwen een groot deel van nieuwe woningen en hebben een nog groter aandeel in woningrenovatie en –verbetering.

Ketensamenwerking in de bouw laat zich het beste omschrijven als een efficiënte en transparante samenwerking tussen partijen in een bouwproces. Partijen gaan in een project (en vaker in meerdere projecten) een duurzame relatie aan. Dat is een volstrekt andere werkwijze dan bij aanbestedingen. Er wordt geleerd van ervaringen in (ver)bouwprojecten. Die worden benut voor volgende projecten. In een langdurige samenwerking bieden de opdrachtgevers continuïteit en rendement, terwijl de markt kwaliteit, innovatie en transparantie bieden. Er wordt niet gewerkt met dichtgetimmerde bestekken of werkomschrijvingen. Alle partijen – ontwerpers (architecten, ingenieurs en bouwadviseurs) en uitvoerders (aannemers, onderaannemers en toeleveranciers), zitten met elkaar om de tafel, al vanaf het vroegste stadium van een project. Doordat er veel minder harde afspraken en regels zijn, is er veel ruimte voor nieuwe oplossingen gedurende het project. De doorstroom van werkzaamheden verloopt beter en sneller. Het onderzoek van Noordhuis toont aan dat deze manier van samenwerken en bouwen tot een hogere kwaliteit, lagere kosten en snellere oplevering leiden.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar toch klopt het. Gelijk doen, zal je denken. Zo eenvoudig is het echter niet. Ketensamenwerking vergt een lange en gedegen voorbereiding, waarbij de kosten voor de baten uitgaan. Het kost tijd om vertrouwen in elkaar op te bouwen en aan elkaar te wennen. En bij de eerste projecten in ketensamenwerking moet je van de wil om de laagste prijs te krijgen afstappen. Dan kan het inderdaad zo zijn dat projecten duurder uitvallen dan ze via een aanbesteding zouden zijn. Op de lange termijn ga je door het onderlinge vertrouwen, betere processen, innovatievere oplossingen en snellere opleveringen geld verdienen, en zullen faalkosten tot het verleden behoren. 

Dat ketensamenwerking in de bouw echt loont, blijkt wel uit een aantal praktijkvoorbeelden, waaronder ketensamenwerking bij ComWonen in Rotterdam.

Ketensamenwerking op andere vlakken

Steeds meer woningcorporaties werken in veel bredere zin samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en andere corporaties. Uit een wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft in opdracht van KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) blijkt dat corporaties met ketensamenwerking, in de breedste zin van het woord, vooral een hoger maatschappelijk rendement willen bereiken. Daarnaast worden ‘harde’ doelen genoemd zoals kwaliteitsverbetering, kostenreductie, risicospreiding en het vergroten van kennis en innovatief vermogen. Dat ketensamenwerking op meer vlakken dan alleen maar het bouwen en renoveren van woningen werkt, blijkt uit de vele samenwerkingsverbanden en initiatieven in den lande, die het licht hebben gezien en succesvol zijn.

Wij hebben veel  woningcorporaties als opdrachtgever, die actief zijn in ketensamenwerkingsverbanden. Een greep uit de vele samenwerkingen:    

Bright 'keten' answers

Wij zijn groot geworden dankzij onze samenwerking met verschillende woningcorporaties. We zien die samenwerkingen als partnerships. Partnerships waarin we doelstellingen van onze opdrachtgevers centraal stellen. Net zoals corporaties in hun samenwerkingsverbanden bepaalde hogere doelen voor ogen hebben. Met onze  weboplossingen en adviezen stellen we corporaties in staat hun ketensamenwerking verder vorm te geven en hun organisaties en dienstverlening verder te verbeteren. Met de Kennisbank-module die we speciaal voor woningcorporaties hebben ontwikkeld met ons Appbuilderplatform, stellen we ze in staat om kennis niet alleen intern uit te wisselen, maar ook extern met ketenpartners.

Met het Appbuilderplatfor m zijn corporaties zelfs in staat zelf specifieke webapplicaties te bouwen voor de ondersteuning van hun samenwerkingsverbanden. Het  maakt zelfs nieuwe toepassingen mogelijk om een hoger maatschappelijk rendement te bereiken.

Bent u toe aan een digitaliseringsslag en heeft u daar ondersteuning bij nodig? Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvende kennismaking.


Gerelateerde onderwerpen

Trends 2016Woningcorporatie

Andere artikelen over Trends 2016

Andere artikelen over Woningcorporatie


 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

 

Plaats nieuwe reactie

Velden met een gemarkeerd met een * zijn verplicht.
 
 
 
­